Εταιρεία

Εταιρικά στοιχεία:

Όνομα εταιρείας: Ehornet LTD

Διεύθυνση: Alexander Stamboliyski 55 Blvd.

ΑΦΜ : BG206284431